― ENERGIBYG, ISOLERING & FUGETEKNIK

Står taget med rød eller gul farvekode i tilstandsrapporten? – KONTAKT OS

Skal du til at sælge eller købe et hus? Så skal du være opmærksom på at rigtig mange huse har ødelagt undertag eller dårlige tagsten, herefter kan der komme vand og fygesne gennem tagfladen, hvilket giver en rød eller gul farvekode i tilstandsrapporten, det kan nemlig medføre store skader på huset, både i vægge og på lofter, så det er bedst at reagere på sådan en skade i tide. Hvis et dårligt undertag har gjort skade på vægge eller loft kan det blive rigtigt dyrt, så det kan ikke betale sig at vente med at få udbedret. Ofte kan en rød eller gul farvekode på taget løses med en overstrygning eller en understrygning af taget.

Lad os kigge på din røde eller gule farvekode på taget, så giver vi et uforpligtende tilbud, så i kan købe eller sælge trygt.

Kontakt os kontakt@mp-energibyg.dk eller 26808227

I en tilstandsrapport refererer farvekoder til graden af skader eller problemer på et bygningselement. Herunder har vi listet hvad de 4 forskellige farvkoder kan betyde og eksempler på hvad der føre til at taget får de forskellige farvekoder.

Rød: En rød farvekode på et tag indikerer, at der er alvorlige skader eller væsentlige mangler, som kræver øjeblikkelig handling.

 • Alvorlige skader: Rød farvekode signalerer, at skaderne på taget er omfattende og kan have en negativ indvirkning på bygningens struktur og sikkerhed. Det kan betyde, at der er risiko for lækager, indtrængen af vand eller andre væsentlige problemer.
 • Strukturel fare: Skaderne kan være så alvorlige, at de udgør en fare for bygningens stabilitet. Dette kan inkludere skader på tagkonstruktionen, såsom rådnende spær, bjælker eller tagplader.
 • Umiddelbar handling nødvendig: Den røde farvekode kræver hurtig reparation eller udskiftning af de beskadigede elementer. Udsættelse af reparationerne kan føre til forværring af skaderne og potentielt højere omkostninger.
 • Potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici: Hvis taget er beskadiget til det punkt, hvor der er risiko for indtrængen af vand, kan dette føre til skimmelvækst eller andre sundhedsproblemer for beboerne. Derudover kan et ustabilt tag udgøre en direkte sikkerhedsrisiko.

Eksempler på problemer, der kunne føre til en rød farvekode på taget, inkluderer:

 • Store revner eller huller i tagbelægningen.
 • Betydelige tegn på råd eller svamp i tagkonstruktionen.
 • Tagsten eller tagplader, der er blevet løsnet eller fjernet, hvilket efterlader store områder ubeskyttede.
 • Tegn på kollapsende eller alvorligt svækkede tagkonstruktioner.

Gul: En gul farvekode på et tag indikerer, at der er moderate skader eller mangler, som ikke nødvendigvis kræver øjeblikkelig handling, men som bør udbedres inden for en overskuelig fremtid for at forhindre forværring.

 • Moderate skader: Gul farvekode betyder, at skaderne på taget er til stede, men de er ikke så alvorlige, at de kræver akut reparation. Skaderne er dog mærkbare og kan forværres over tid, hvis de ikke bliver behandlet.
 • Forebyggende vedligeholdelse: Selvom skaderne ikke udgør en umiddelbar fare, anbefales det at udbedre dem for at forhindre, at de udvikler sig til mere alvorlige problemer, som kan blive dyrere at reparere senere.
 • Indikation af slitage: Gule koder kan indikere, at taget viser tegn på almindelig slitage, som kan omfatte:
  – Revner eller mindre huller i tagbelægningen.
  – Tagsten eller tagplader, der begynder at løsne sig.
  – Tegn på begyndende råd eller svamp i enkelte dele af tagkonstruktionen.
  – Lettere deformationer eller skader på tagrender og inddækninger.
 • Sundheds- og sikkerhedsrisici: Selvom risikoen ikke er umiddelbar, kan der være potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici, hvis skaderne ikke bliver adresseret. For eksempel kan mindre utætheder føre til fugtskader og efterfølgende skimmelvækst over tid.

Eksempler på problemer, der kunne føre til en gul farvekode på taget, inkluderer:

 • Mindre skader på tagdækningen, som ikke umiddelbart forårsager lækager.
 • Begyndende tegn på fugtindtrængen, som ikke har spredt sig betydeligt.
 • Enkelte løse eller manglende tagsten, som ikke udgør en akut risiko.
 • Lettere råd i tagkonstruktionen, som stadig kan håndteres med almindelig vedligeholdelse.

Grå: En grå farvekode på et tag i en tilstandsrapport indikerer mindre alvorlige skader. Disse skader vurderes ikke at have indflydelse på bygningens funktion og skal ikke nødvendigvis udbedres inden for en specifik tidsramme. Det betyder, at skaderne ikke er akutte eller kritiske, men de er stadig værd at være opmærksom på.

Eksempler på grå skader kan være:

 • Ødelagte fuger i murværket.
 • Mindre kosmetiske skader, som ikke påvirker tagets funktionalitet.
 • Små revner eller ubetydelige skader, som ikke truer bygningens integritet.

Sort: En sort farvekode på et tag i en tilstandsrapport indikerer mulige skader. Dette betyder, at den byggesagkyndige har observeret tegn på skader, som kræver yderligere undersøgelse for at fastslå deres alvor og omfang. Disse skader kan potentielt være alvorlige, men det kan ikke fastslås uden nærmere undersøgelse.

Eksempler på situationer, der kunne føre til en sort farvekode på taget, inkluderer:

 • Mistanke om sætningsskader eller skader i skjulte konstruktioner.
 • Tegn på fugtskader, hvor årsagen ikke er umiddelbart identificerbar.
 • Mulige skader, der kræver destruktive indgreb for at blive fuldt vurderet, hvilket ikke kan udføres under den normale bygningsgennemgang.

  Har du brug
  for yderligere hjælp?

  Så kontakt os for personlig betjening

  kontakt@mp-energibyg.dk

  +45 2680 8227

  Telefontider
  Alle hverdage mellem 8:00 – 16:00

  Mere end 20 års erfaring
  indenfor overstrygning og
  understrygning af tage!

  Vi har specialiseret os i overstrygning og understrygning af tage og med vores 15 års erfaring betegner vi os selv, som nogle af de gamle drenge i branchen, der ved hvad vi har med at gøre. Så hvis du gerne vil have en erfaren håndværker til at reparere dit tag, så kontakt os for et uforpligtende tilbud allerede i dag.